புத்தாண்டு வாழ்த்து கவிதை

நாளைய வாழ்க்கை என்னும்
புது பானையில்....
புதிய எண்ணங்கள்
புதிய நண்பர்கள்
புதிய முயற்சிகள்
புதிய நம்பிக்கைகள்
புதிய திட்டங்களை சேர்த்து

சோர்விலா செயல்கள்
என்னும் தீயை மூட்டி

பொங்கட்டும் புது வாழ்வு ...!

2 comments:

 1. thanks for lot tis kavitai

  ReplyDelete
 2. நாளைய வாழ்க்கை என்னும்
  புது பானையில்....
  புதிய எண்ணங்கள்
  புதிய நண்பர்கள்
  புதிய முயற்சிகள்
  புதிய நம்பிக்கைகள்
  புதிய திட்டங்களை சேர்த்து

  ReplyDelete

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்