ஆசிரியர் தின வாழ்த்து கவிதைகள்


எல்லாத்துக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா ! 

உங்கள் சேவைக்கு 
நீங்கள் தந்த கல்விக்கு 
நன்றி சொல்வது மட்டும் போதாது 
நான் என் ஆயுள் முழுவதும் 
உங்களுக்கு கடமை பட்டுள்ளேன் 


உங்கள் சேவையை என்றும் 
மறக்க மாட்டேன் ! 
நன்றியுடன் உங்களை 
நினைத்துப் பார்க்கும் 


உங்கள் மாணவன் ஆசிரியர்கள்  தின நல்வாழ்த்துக்கள்!
user posted image

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்