அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

அன்னையர் தினம்
கொண்டாட்டத்துக்குறிய நாள்
அன்னையிடம் ஆசி பெற்று
அவளுக்கு பரிசு தந்து

இன்று முழுவதும் அவளுடன்
இருக்க வேண்டும் !
பத்து மாதம் சுமந்து
பெற்று , பாதுகாத்து , வளர்த்து
இந்த சமுதாய சாக்கடையில்
நீந்த கற்று தந்தவள்
அல்லவா தாய் !
அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்