பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்

எல்லோருக்கும்
பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்..
தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்..
தை, புது நம்பிக்கைகளையும்
மகிழ்ச்சியையும்
செழிப்பையும்
பிரசவிக்கட்டும்...
பொங்கலோ பொங்கல்!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்