சித்திரைத் திருநாள் வாழ்த்துகள்!
பொங்கலோ பொங்கல்!
பொங்கலோ பொங்கல்!
பொங்கலோ பொங்கல்!

இந்த இன்ப கூச்சல்
தைப்பொங்கலில் மட்டுமல்ல
சிறு வயதில்
ஒவ்வொரு முறையும்
மதிய உணவுக்கு அம்மா
சோற்றை பொங்க வைப்பதை
பார்த்த போதெல்லாம்
நான் துதித்தது
இந்த தாரக மந்திரத்தையே.

பொங்கலோ பொங்கல்!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்