காதலர் தின வாழ்த்து கவிதைகள்

உன் தொலைப்பேசி

முத்தங்களுக்கெல்லாம்

மௌனமே காக்கிறேன்

பரிசுகளாக திருப்பித்தர

காதலர் தினத்தை

எதிர்பார்த்து...

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்