அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்

கருவறையில் காத்து
கவித்துவமாய்
என்னை பெற்ற
என் அன்பு அம்மா நீ என் அருகில் இல்லாவிடினும் உன் பாசம் என்றும் பெற்ற இந்த மகன் உனக்காக இந்த பதிவை
சமர்ப்பிக்கிறேன்
அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் 

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்