அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்

உன்னைப் போல்
சமைக்க தெரியாது
என் மனைவிக்கு
ஆனாலும்
அவள் கைவிரலில்
உன் கைவாசம்
நீ பிடித்து தந்தவள்
அல்லவா..


உன் மடியில் தூங்கும்
தூரத்தில் நானில்லை
என்பதால்த்தான் என் மடியில் தூங்கிக்
கொண்டிருக்கிறது
எல்லா துக்கங்களும்

என்னை பாதுகாப்பாகத்தான்
வைத்திருக்கிறாள் என் மனைவி
ஆனாலும்
பயமாக இருக்கிறது உன்
கருவறையில் இல்லை நான்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்