அடுத்த அன்னையர் தினத்திற்கு..,

பார்த்து ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது
சென்ற ஆண்டு
அன்னையர் தினத்தில் பார்த்தது
ஆவலுடன் , பாசத்துடன்
புறப்பட்டேன் !
அன்னையைக் காண

என் அன்னை வாழும்
முதியோர் இல்லத்துக்கு !
நல்ல வேளை இன்று
ஞாயிறு விடுமுறை !
இல்லையேல் அடுத்த
ஆண்டு வரைக் காத்திருக்க
வேண்டும்!
அடுத்த அன்னையர் தினத்திற்கு !

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்