பிறந்தநாள் பரிசாக


வெறும் சத்தங்களைத்
தரும் அழைப்பேசியின்
முத்தங்கள் வேண்டாம்...
எண்ணம் குழைத்த
என் வார்த்தைகள்
வாங்கிக்கொள்
பிறந்தநாள் பரிசாக.... :-)

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்