பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை


நீ பிறந்த

மருத்துவஅறைக்கு

ராசிகூடிவிட்டதாம்.
அழகுக்குழந்தை பிறக்க

அங்குதான்
பிரசவம்

பார்க்கவேண்டுமென
அடம்பிடிக்கிறார்களாம்

கர்ப்பிணி பெண்கள்.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்