பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை


ஒருநாளுக்காக

ஓராண்டு காத்திருக்க

முடியவில்லையடி.
உன் பிறந்தநாளை

மாதம்தோறும்…
இல்லையில்லை,

நீ பிறந்தகிழமையென்று
வாரம் தோறும்

கொண்டாடுவோமா?

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்