திருமண {கல்யாண} வாழ்த்துக்கள்

இதுநாள்காறும்
பூமியாய் நின்று
நிலவை ரசித்திருந்தவன்;
நாளைமுதல் நிலவின் கைப்பிடித்து
இராட்டிணம் சுற்றப் போகிறான்
திருமண வானில்!

1 comment:

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்