திருமண {கல்யாண} வாழ்த்து கவிதைகள்

அன்பின் நண்பர்களே,

இதயத்தால் இணைந்திட்ட

இவர்களின்

இல்லறப் பாதையெங்கும்

உங்களின் வாழ்த்துக்களால்

தோரணம் கட்டிட

விரும்பி அழைக்கிறோம்!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்