காதலர் தின வாழ்த்து கவிதைகள்

உன்னுடன் நான் கழித்த

நொடிகளைத்தான்

உருக்கி வார்த்து

உலகம் கொண்டாடுகிறது

காதலர் தினமென...

2 comments:

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்