காதலிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை


உன் பிறந்தநாளன்று

முதலாளாய் 12 மணிக்கே
வாழ்த்தவில்லையென

சண்டைக்கு வருகிறாய்.
நீ பிறந்த நேரத்தில்

வாழ்த்துவதற்காய்

நான் காத்திருந்ததை
எப்படி சொல்லிப் புரிய வைப்பது?

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்