பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை

உன் பிறந்த நாளை
தேவதைகள் தினமாய்க்

கொண்டாட
தேவதைகளே

தீர்மானித்திருப்பது
உனக்குத் தெரியுமா?

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்